موقوفات عباسقلی خان شاملو

 • بايد علم و پژوهش را به عنوان يك باور عمومى در بياوريم تا يك همت همگانى بر اين كار گماشته شود؛ يعنى حقيقتاً مسئله‏ ى كل نظام بشود.

 •  عالم دين بايد فكر سياسى روشن و زنده و متناسب با زمان داشته باشد

 • طلبه و روحانى، بايستى ساده باشند و مظهر سادگى روحانيت هم، سادگى طلبگى است

 • عباسقلی خان شاملو، واقف خیراندیشی بود که همه دارایی خودرا وقف ترویج فرهنگ تشیع کرد.

تولیت موقوفات عباسقلی خان شاملو

2 3 4 5 6 ن95 maz hi 10

اخبارموقوفه

 • عملیات گودبرداری استخرهای مخصوص آبیاری دراراضی موقوفه

  عملیات گودبرداری استخرهای مخصوص آبیاری دراراضی موقوفه

  درطی مراسمی باحضوردکترشاملو، حجه الاسلام نیک بین ،مدیرحوزه علمیه کاشمر،جناب مهندس فرها دي مدير اب و خاك كشا ور زي تَر بت جام و جناب مهدو ي نژاد دهيار رو ستاي يا قو تين ، عملیات احداث استخرهای آبیاری اراضی موقوفه درروستای یاقوتین تربت جام آغازگردید.

 • نشست تخصصی تاریخ ومعماری مدارس قدیمی خراسان باتاکیدبرمدرسه عباسقلی خان شاملو

  نشست تخصصی تاریخ ومعماری مدارس قدیمی خراسان باتاکیدبرمدرسه عباسقلی خان شاملو

  به مناسبت گرامیداشت ، نشست تخصصی تاریخ ومعماری مدارس قدیمی خراسان باتاکیدبرمدرسه عباسقلی خان شاملوبه همت انجمن ایرانی تاریخ شعبه خراسان رضوی ، انجمن پارسه دوستداران میراث فرهنگی ومشارکت موزه بزرگ خراسان روزپنجشنبه 29 بهمن ماه جاری درمشهدمقدس درمحل موزه بزرگ خراسان رضوی برگزارشد.

 • بازدید مشاورعالی رییس شورای اسلامی شهرمشهدازمدرسه عباسقلی خان شاملو

  بازدید مشاورعالی رییس شورای اسلامی شهرمشهدازمدرسه عباسقلی خان شاملو

  آقای مهندس عرفانی مشاورارشدشورای شهرمشهدازمدرسه عباسقلی خان دیداروازنزدیک درجریان خدمات تولیت مدرسه قرارگرفت. وی پس ازبازدید ازاین مدرسه باتشکرازتولیت وهمکاران موقوفه بخاطرانجام خدماتشان یادآورشد: خداوندبه شماعنایت ویژه ای کرده که درجوارحرم منوررضوی درمسیر خدمت به مکتب وطلاب علوم دینی قدم برمی داری

 • گروههای فعال موقوفه عباسقلی خان درتلگرام

  گروههای فعال موقوفه عباسقلی خان درتلگرام

  گروهی بانام" موقوفه عباسقلی خان" بامدیریت آقای مهندس وفادارونظارت روابط عمومی وهمچنین گروهی باهدف برندسازی محصولات موقوفه بامدیریت مهندس حسین شاملو، هم اکنون درتلگرام فعال است.