موقوفات عباسقلی خان شاملو

 • بايد علم و پژوهش را به عنوان يك باور عمومى در بياوريم تا يك همت همگانى بر اين كار گماشته شود؛ يعنى حقيقتاً مسئله‏ ى كل نظام بشود.

 •  عالم دين بايد فكر سياسى روشن و زنده و متناسب با زمان داشته باشد

 • طلبه و روحانى، بايستى ساده باشند و مظهر سادگى روحانيت هم، سادگى طلبگى است

 • عباسقلی خان شاملو، واقف خیراندیشی بود که همه دارایی خودرا وقف ترویج فرهنگ تشیع کرد.

تولیت موقوفات عباسقلی خان شاملو

2 3 4 5 6 ن95 maz hi 10

اخبارموقوفه

 • نشست تخصصی تاریخ ومعماری مدارس قدیمی خراسان باتاکیدبرمدرسه عباسقلی خان شاملو

  نشست تخصصی تاریخ ومعماری مدارس قدیمی خراسان باتاکیدبرمدرسه عباسقلی خان شاملو

  به مناسبت گرامیداشت ، نشست تخصصی تاریخ ومعماری مدارس قدیمی خراسان باتاکیدبرمدرسه عباسقلی خان شاملوبه همت انجمن ایرانی تاریخ شعبه خراسان رضوی ، انجمن پارسه دوستداران میراث فرهنگی ومشارکت موزه بزرگ خراسان روزپنجشنبه 29 بهمن ماه جاری درمشهدمقدس درمحل موزه بزرگ خراسان رضوی برگزارشد.

 • بازدید مشاورعالی رییس شورای اسلامی شهرمشهدازمدرسه عباسقلی خان شاملو

  بازدید مشاورعالی رییس شورای اسلامی شهرمشهدازمدرسه عباسقلی خان شاملو

  آقای مهندس عرفانی مشاورارشدشورای شهرمشهدازمدرسه عباسقلی خان دیداروازنزدیک درجریان خدمات تولیت مدرسه قرارگرفت. وی پس ازبازدید ازاین مدرسه باتشکرازتولیت وهمکاران موقوفه بخاطرانجام خدماتشان یادآورشد: خداوندبه شماعنایت ویژه ای کرده که درجوارحرم منوررضوی درمسیر خدمت به مکتب وطلاب علوم دینی قدم برمی داری

 • گروههای فعال موقوفه عباسقلی خان درتلگرام

  گروههای فعال موقوفه عباسقلی خان درتلگرام

  گروهی بانام" موقوفه عباسقلی خان" بامدیریت آقای مهندس وفادارونظارت روابط عمومی وهمچنین گروهی باهدف برندسازی محصولات موقوفه بامدیریت مهندس حسین شاملو، هم اکنون درتلگرام فعال است.

 • موقوفه عباسقلی خان، مجوزتاسیس واحدصنعتی بسته بندی زعفران رااخذنمود.

  موقوفه عباسقلی خان، مجوزتاسیس واحدصنعتی بسته بندی زعفران رااخذنمود.

  ازغندی مدیرکشت وصنعت موقوفه عباسقلی خان شاملوگفت:این موقوفه درحال حاضرحجم وسیعی ازاراضی وقفی تحت پوشش خود رابه کشت زعفران اختصاص داده که امسال برای اولین بارمحصول آن توسط خودموقوفه برداشت وروانه بازارگردید.وی افزودکشت وصنعت موقوفه برنامه  ریزی گسترده ای را برای تولیدزعفران بابرندویژه عباسقلی خان آغازنموده است. تولیدپسته،خربزه،وگندم وجووذرت علوفه ای ...