موقوفات عباسقلی خان شاملو

 • بايد علم و پژوهش را به عنوان يك باور عمومى در بياوريم تا يك همت همگانى بر اين كار گماشته شود؛ يعنى حقيقتاً مسئله‏ ى كل نظام بشود.

 •  عالم دين بايد فكر سياسى روشن و زنده و متناسب با زمان داشته باشد

 • طلبه و روحانى، بايستى ساده باشند و مظهر سادگى روحانيت هم، سادگى طلبگى است

 • عباسقلی خان شاملو، واقف خیراندیشی بود که همه دارایی خودرا وقف ترویج فرهنگ تشیع کرد.

تولیت موقوفات عباسقلی خان شاملو

2 3 4 5 6 ن95 maz hi 10

اخبارموقوفه

 • اولین جلسه عمومی کارکنان موقوفه درسال جاری برگزارشد

  اولین جلسه عمومی کارکنان موقوفه درسال جاری برگزارشد

  دکترشاملو دراین جلسه باتشکرازکارکنان موقوفه که اقدامات موثری درسال گذشته انجام داده اندباتاکیدبرکاربیشتردرسال 95،گفت: مابایدبه گونه ای کارکنیم که باعث پیشرفت اموروقف وموقوفه باشیم وازعملکردخودمان درپیشگاه خداووجدان خودمان احساس رضایت داشته باشیم.

 • سومین مرحله از عملیات عمرانی و بازپیرایی مدرسه عباسقلی خان شاملو به پایان رسید.

  سومین مرحله از عملیات عمرانی و بازپیرایی مدرسه عباسقلی خان شاملو به پایان رسید.

  درا ین مرحله با صرف اعتباری معادل ریال از محل اعتبارات موقوفه عباسقلی خان شاملو اقدامات مهمی از قبیل کانال دفع رطوبت، سبک سازی، ایزولاسیون و آجرفرش پشت بام ،مرمت و بازپیرایی ایوان ها، حجره ها، پله ها، مقرنس ها ،برچیدن الحاقات، تعویض و بازسازی سنگ های ازاره، آجرفرش داخل و جلوی حجره ها و .... به انجام رسیده است.

 • عملیات گودبرداری استخرهای مخصوص آبیاری دراراضی موقوفه

  عملیات گودبرداری استخرهای مخصوص آبیاری دراراضی موقوفه

  درطی مراسمی باحضوردکترشاملو، حجه الاسلام نیک بین ،مدیرحوزه علمیه کاشمر،جناب مهندس فرها دي مدير اب و خاك كشا ور زي تَر بت جام و جناب مهدو ي نژاد دهيار رو ستاي يا قو تين ، عملیات احداث استخرهای آبیاری اراضی موقوفه درروستای یاقوتین تربت جام آغازگردید.

 • نشست تخصصی تاریخ ومعماری مدارس قدیمی خراسان باتاکیدبرمدرسه عباسقلی خان شاملو

  نشست تخصصی تاریخ ومعماری مدارس قدیمی خراسان باتاکیدبرمدرسه عباسقلی خان شاملو

  به مناسبت گرامیداشت ، نشست تخصصی تاریخ ومعماری مدارس قدیمی خراسان باتاکیدبرمدرسه عباسقلی خان شاملوبه همت انجمن ایرانی تاریخ شعبه خراسان رضوی ، انجمن پارسه دوستداران میراث فرهنگی ومشارکت موزه بزرگ خراسان روزپنجشنبه 29 بهمن ماه جاری درمشهدمقدس درمحل موزه بزرگ خراسان رضوی برگزارشد.