موقوفات عباسقلی خان شاملو

 • بايد علم و پژوهش را به عنوان يك باور عمومى در بياوريم تا يك همت همگانى بر اين كار گماشته شود؛ يعنى حقيقتاً مسئله‏ ى كل نظام بشود.

 •  عالم دين بايد فكر سياسى روشن و زنده و متناسب با زمان داشته باشد

 • طلبه و روحانى، بايستى ساده باشند و مظهر سادگى روحانيت هم، سادگى طلبگى است

 • عباسقلی خان شاملو، واقف خیراندیشی بود که همه دارایی خودرا وقف ترویج فرهنگ تشیع کرد.

تولیت موقوفات عباسقلی خان شاملو

2 3 4 5 6 ن95 maz hi 10

اخبارموقوفه

 • برداشت جو وگندم ازاراضی موقوفه عباسقلی خان شاملو

  برداشت جو وگندم ازاراضی موقوفه عباسقلی خان شاملو

  موقوفه عباسقلی خان شاملو در170هکتارازاراضی تحت پوشش خود دریاقوتین گندم و در20 هکتار ازاین اراضی جو کشت وباموفقیت برداشت کرد.

 • سخنرانی مهندس مزروعی رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی درمراسم تجلیل ازتولیدکنندگان نمونه کشاورزی استان

  سخنرانی مهندس مزروعی رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی درمراسم تجلیل ازتولیدکنندگان نمونه کشاورزی استان

  مهندس مزروعی رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی درمراسم تجلیل ازتولیدکنندگان نمونه کشاورزی استان از تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان برای انتقال لوله آب به اراضی کشاورزی استان خبر داد:

 • برگزاری مراسم تقدیرازنمونه های کشاورزی استان درهتل ثامن مشهد

  برگزاری مراسم تقدیرازنمونه های کشاورزی استان درهتل ثامن مشهد

  مراسم باشکوه تجلیل از تولیدکنندگان وکشاورزان نمونه استان با حضورحضرت آیه الله عالمی نماینده ولی فقیه درجهادکشاورزی ،نمایندگان مجلس،استاندارخراسان رضوی، معاونین وزارت جهادکشاورزی،رییس ، معاونین ومدیران سازمان جهادکشاورزی و....درمحل هتل ثامن مشهد برگزارگردید.

 • حاج آقامرتضی سپهری شاملومتولی موقوفه عباسقلی خان شاملو،درسطح استان ، نمونه شد.

  حاج آقامرتضی سپهری شاملومتولی موقوفه عباسقلی خان شاملو،درسطح استان ، نمونه شد.

  همزمان با هفته جهادکشاورزی ، مراسم تقدیر از کشاورزان نمونه ،درشهرستان تربت جام ، باحضورریاست سازمان جهادکشاورزی ، ائمه جمعه و مدیران دستگاه‌های اداری شهرستان ،برگزارگردید. دراین مراسم ۶۰تولیدکننده برتر شهرستان معرفی وموردتقدیر قرارگرفتند. همچنین دراین مراسم ازمرتضی سپهری شاملو،تولیت موقوفه عباسقلی خان،به عنوان تولیدکننده برتراستانی در«آبیاری تحت فشار»تقدیربه عمل آمد. موقوفه عباسقلی خان شاملو، به منظور بهره برداری بهینه از اراضی وقفی خوددرروستای یاقوتین تربت جام ، پس از سالها اقدام حقوقی درجهت احیای این رقبه ورفع تصرف غیرقانونی آن، اقدامات گسترده ای را با همکاری نیروهای متخصص ، مجرب ودارای روحیه جهادی ، درمدت کوتاه مدیریت خودبراین اراضی،آغازنموده است. یکی ازاین اقدامات، اجرای یکی ازبزرگترین سیستمهای نوین آبیاری تحت فشار در تربت جام است که به عنوان پروژه برتر استانی ، انتخاب گردیده است. شایان ذکراست که مرحوم عباسقلی خان شاملو،۳۶۰سال پیش ،اراضی مذکورودهها ر قبه دیگرراوقف مدرسه علمیه عباسقلی خان نموده است.