موقوفات عباسقلی خان شاملو

  • بايد علم و پژوهش را به عنوان يك باور عمومى در بياوريم تا يك همت همگانى بر اين كار گماشته شود؛ يعنى حقيقتاً مسئله‏ ى كل نظام بشود.

  •  عالم دين بايد فكر سياسى روشن و زنده و متناسب با زمان داشته باشد

  • طلبه و روحانى، بايستى ساده باشند و مظهر سادگى روحانيت هم، سادگى طلبگى است

  • عباسقلی خان شاملو، واقف خیراندیشی بود که همه دارایی خودرا وقف ترویج فرهنگ تشیع کرد.

آیامی دانید

.

 

) مدرسه  عباسقلی خان در دوره شاه سلیمان صفوی به سال 1077ه.ق به دستورعباسقلی خان شاملو، ساخته شده وبیش از360سال قدمت دارد.

2)عباسقلی خان شاملو، موسس و واقف مدرسه، بیش از 34 سال حاکم خراسان بزرگ آن روزگار (که تاهرات افغانستان امتدادداشته)،بوده ،خدمات ارزشمندی انجام داده وهمواره موردتوجه مردم وحکومت بوده است.

3)تمام مدارس دوران صفوی  در مشهد تخریب شده اند و مدرسه عباسقلی خان تنها مدرسه باقی مانده از آن دوران است.

4)عباسقلی خان شاملواهل دیانت وفضل وادب بوده واولین کلنگ احداث این مدرسه به درخواست وی توسط شخصی به زمین خورده که نمازصبحش قضا نشده است.

5) استادان و شاگردان بزرگی مانند حاج  فاضل خراسانی، آیت الله میرزا حسن صالحی، آیت الله میرز ا موسی سبزواری ، سید اسماعیل بلخی و ... در این مدرسه تحصیل و تدریس نموده اند.

6)عباسقلی خان شاملو 76رقبه را وقف  این مدرسه و چند عمل خیر دیگر از جمله روشنایی و معطرسازی حرم مطهررضوی نموده است.

7)محدوده جغرافیایی موقوفات عباسقلی خان از مشهد  تا هرات و بادغیس افغانستان ادامه دارد.

8)عباسقلی خان ، تولیت این موقوفات را به اقرب و ارشد اولاد خود  واگذار نموده است ومتاسفانه این مسوولیت درطی سالیان درازبه علل گوناگون ازفرزندان وی سلب شده بود.

9) تولیت فعلی ( حاج مرتضی سپهری شاملو ) که براساس حکم دیوان عالی کشور ازسال1387،تولیت موقوفه را بر عهده گرفته است  فرزندارشدازنسل هفتم وفردی مذهبی وانقلابی و پدر بزرگوار شهید مصطفی شاملو است

10) به دلیل بی توجهی های گذشته ونبودتولیت دلسوز،سالهای متمادی این مدرسه جایگاه واقعی خودراازدست داده بودلیکن باتلاش های مداوم در دوران تولیت ایشان  مدرسه  در  ابعاد فیزیکی و آموزشی  متحول  شده است.

11) در حال حاضر حدود 180 طلبه که همگی جزو فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند؛ در این مدرسه  تحصیل می کنندوامورعلمی وآموزشی مدرسه کاملادرچهارچوب سیستم آموزشی مدیریت حوزه علمیه مشهداداره می شود.

12)بنای فاخرمدرسه ثبت میراث فرهنگی شده واز زمان تحویل موقوفه به تولیت فعلی تاکنون بیش از صدهامیلیون ریال صرف مرمت و بازپیرایی آن گردیده است.

13)بخش اعظمی از زمین ها و بازار های اطراف مدرسه که جزو این موقوفه  بوده خوشبختانه بانگاه مثبت وهمکاری ارزشمندمسوولین قضایی و نهادهای دولتی پس ازسالها درشرف بازگشت به جایگاه قانونی خویش قرارگرفته استیعه استفاده می شود .

14)متولی موقوفه باتشکیل تیمهای اجرایی ومدیریتی قوی متشکل ازنیروهای متعهدومتخصص ، برنامه های گسترده ای رابرای احیای رقبات واجرای مفادوقفنامه آغازنموده است.

15)این موقوفه درمدت کوتاه فعالیتش ، ازسوی سازمان اوقاف وامورخیریه استان به عنوان موقوفه برتر شناخته شده است.

16)مهمترین هدف سازمانی این تولیت ، عمل به مفادوقفنامه وتلاش درجهت اعتلای نام وسطح علمی وآموزشی مدرسه است ودراین راه دست همه دلسوزان وعلاقمندان به فرهنگ ومکتب اهل بیت(س) رابه گرمی می فشارد.