زعفران نگین محصول سال1397 موقوفه عباسقلی خان شاملو درتربت جان به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش می رسد.شماره تماس09155582380