برگزاری مراسم تقدیرازنمونه های کشاورزی استان درهتل ثامن مشهد

مراسم باشکوه تجلیل از تولیدکنندگان وکشاورزان نمونه استان با حضورحضرت آیه الله عالمی نماینده ولی فقیه درجهادکشاورزی ،نمایندگان مجلس،استاندارخراسان رضوی، معاونین وزارت جهادکشاورزی،رییس ، معاونین ومدیران سازمان جهادکشاورزی و....درمحل هتل ثامن مشهد برگزارگردید.

دراین مراسم ازحاج آقا مرتضی سپهری شاملو به عنوان مجری نمونه آبیاری کشاورزی تقدیرشد.

موقوفه عباسقلی خان باهمکاری جهادکشاورزی طرح عظیم آبرسانی درمزارع یاقوتین تربت جام رااجرانموده که بااین طرح بیش از270هکتارازاین اراضی بصورت سیستم نوین تحت فشار وبارانی آبیاری خواهدشد.