مقالات

فتاوای مراچع عالیقدرورهبر معظم انقلاب در بحث وقف و اختيارات متولي شرعي موقوفه

بعضی ا ز خواسته های سازمان اوقاف ازتولیت موقوفات وبرخی دستوراتی که ازسوی این سازمان ، مبتنی برقوانین اداری صادرمی شود با احکام شرعی وفتاوای مراجع عظام تقلید منافات داردکه همین مساله همواره موجب اعتراض ومناقشه جمعی ازمتولیان بامدیران این سازمان بوده است.متولیان مانده اندکه بایستی به تکلیف شرعی خودیعنی طبق وقفنامه عمل نمایندیا به دستوروخواسته سازمان اوقاف........

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی حضور وقف درجامعه

جامعه مدنی وچالش بازگشت اوقاف وایجادتحولی درآنها، موضوع وهدف تحقیق حاضر بوده که وظیفه ی تمام اسلامگرایان وکسانی که دغدغه ملی دارند.نویسنده از مرحله ی اثبات پیوند اوقاف با بسترهای مدنی واسلامی خود گذر کرده ودرخصوص چشم انداز آینده ونقش مورد نظرنهاد اوقاف به کنکاش پرداخته است.نویسنده از مناقشات تئوریک فلسفی وایدئولوژی دوری جسته وپرداختن به ابعاد اجرایی وعملی را که نشانگر میراث گرانبهای تاریخی وامکان تحولات آینده است،ترجیح داده است،

ادامه مطلب ...

خطري كه وقف و موقوفات را تهديد مي‌كند . مرتضی نجفی قمی

مطمئناً مقوله «وقف و موقوفات» يكي از مصاديق بارز «باقيات الصالحات» است كه پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار عليهم السلام نيز خود از پيشگامان و اولين واقفان بوده‌اند و همواره مؤمنان را تشويق به وقف اموال و دارايي‌هاي خود در كارهاي عام‌المنفعه نموده‌اند تا

ادامه مطلب ...

نقش فرهنگ «وقف» در شکوفايي علم و دانش در تمدن اسلامي‏ سيد حسين اميدياني

وقف از جمله موضوعاتي است که به رغم ظرفيت وسيع آن در شمول مباحث کاربردي اقتصادي، علمي، پژوهشي و اجتماعي، کمتر مورد تحقيق پژوهشگران قرار گرفته است و جز اندکي در بعد فقهي، در ديگر ابعاد آن، تحقيقات جامع علمي صورت نگرفته است.

ادامه مطلب ...

شيوه‏ ي اداره‏ ي مدارس بر اساس وقف‏ نامه‏ ها در دوره‏ ي صفوي دکتر نزهت احمدي

مسأله تعليم و تربيت از مسايل مهم و اساسي است که شناخت دقيق آن بسياري از نکات مهم تاريخ اجتماعي هر دوره را مشخص مي‏سازد. براي شناخت اين موضوع پيش از هر چيز بايد درصدد شناسايي مراکز آموزشي هر جامعه و چگونگي عملکرد آن برآييم. در مقاله حاضر تلاش شده است تا با تکيه بر اسناد بر جاي مانده از دوره‏ ي صفويه شيوه‏ ي اداره‏ي مدارس در آن عصر روشن شود.

ادامه مطلب ...