موقوفات عباسقلی خان شاملو

  • بايد علم و پژوهش را به عنوان يك باور عمومى در بياوريم تا يك همت همگانى بر اين كار گماشته شود؛ يعنى حقيقتاً مسئله‏ ى كل نظام بشود.

  •  عالم دين بايد فكر سياسى روشن و زنده و متناسب با زمان داشته باشد

  • طلبه و روحانى، بايستى ساده باشند و مظهر سادگى روحانيت هم، سادگى طلبگى است

  • عباسقلی خان شاملو، واقف خیراندیشی بود که همه دارایی خودرا وقف ترویج فرهنگ تشیع کرد.

فیلم

فیلمهای ساخته شده درباره مدرسه وفیلمهایی باموضوع وقف

 

 

این صفحه درحال تکمیل است 

 فیلم مستند

مدرسه عباسقلی خان ستاره    معماری دوران صفوی درمشهد

 

فیلم مدرسه عباسقلی خان

 مدرسه عباس قلی خان یادگار سال 1077 هجری قمری می باشد. مدرسه ای چهار ایوانی و دو طبقه است. عباس قلی خان از شخصیت های دوران صفوی در مشهد بود این مدرسه 104 حجره دارد و امروزه هم از آن بعنوان مدرسه علمیه بهره برداری می شود . مدرسه عباس قلی خان همچون ...                                                  

 

سیره علما

   با انگشت روی پیشانی

نوشتم وقف اهل بیت

 

 کلیپ بسیارزیبای عباسقلی خان شاملو

 

گزیده ای از سخنرانیهای طلاب محترم مدرسه علمیه عباسقلی خان شاملو رحمة الله علیه در قالب کلیپ

 

 حق الناس آپارتمانی - خیلی مهم حجت الاسلام مهندس نوید نظری